• Trang chủ
  • Xúc động Linh Mục Dâng Thánh Lễ Lá Trên Giường Bệnh Viện

Xúc động Linh Mục Dâng Thánh Lễ Lá Trên Giường Bệnh Viện

Ngày 14/04/2019, Chúa Nhật Lễ Lá, thật xúc động cảnh Cha vừa phải chuyền nước vừa Dâng Lễ trên giường bệnh.Hình ảnh linh mục Phanxicoxavie Trần An dâng lễ Lá trên giường bệnh khi đang phải điều trị tại bệnh viện trung ương Huế.Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Ngài sớm bình phục để Ngài trở về phục vụ Thánh lễ nơi giáo xứ của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con nguyện xin, ban cho Cha mau chóng khỏi bệnh. Amen