• Trang chủ
  • Lời cầu nguyện trước khi lái xe

Lời cầu nguyện trước khi lái xe

Lạy Chúa, cuộc lữ hành của con khởi đầu và kết thúc trong Chúa.


Lạy Chúa Giê su, những người này đặc biệt với con, xin Chúa dẫn đưa chúng con đến nơi an toàn và đúng giờ. Khi chúng con lái xe xin Chúa dẫn đường và giữ chúng con khỏi tai nạn.

Lạy Chúa Giê su, xin Chúa ban cho con được minh mẫn trí óc để vững chắc tay lái. Amen.