• Trang chủ
  • Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Chuyện lạ: Cây Thánh Giá Nhà Thờ Đức Bà Paris không bị cháy và đang chiếu sáng

Theo Fanpage ABC News, đây là những hình ảnh đầu tiên sau khi lửa đã bị khống chế, chỉ còn khói. THẬT LẠ LÙNG, người ta đã phải kinh ngạc đến lạ kỳ về cây Thánh giá giữa cung nguyện đến nỗi nhiều người đã thốt lên: “Beautiful! The cross shining ! God is good!”” – Đẹp quá. Thánh Giá đang tỏa sáng! Thiên Chúa thật tuyệt hảo biết bao!”. Ôi. Thánh giá không bị lửa chạm đến và đang chiếu sáng!” Ôi Lạy Chúa ! Chúc tụng Chúa! Ôi Thánh Giá!


Và nhiều người chứng kiến đã phải thốt lên “Tất cả vượt quá sự mong đợi. Nhà thờ sẽ được xây dựng lại.


Chúa vẫn luôn hiện diện trong mọi hoàn cảnh đau khổ, Xin hướng lòng và Cầu nguyện cho Giáo hội Pháp !