• Trang chủ
  • Danh hài Chí Tài đến với Cha Long làm chứng Lòng Chúa Thương Xót

Danh hài Chí Tài đến với Cha Long làm chứng Lòng Chúa Thương Xót

Nghệ Sĩ CHÍ TÀI… Chân đang bị đau gần 2 năm nay, không chữa trị được.

Dù là người nổi tiếng, có khả năng phẫu thuật ở bác sĩ giỏi. Nhưng vẫn chạy đến nơi Lòng Thương Xót Chúa – Giáo Điểm Tin Mừng.. (Cha Long)… Đặt tay và xin ơn chữa lành.


Chí Tài là người Ngoại Đạo, nhưng tin có Chúa và tin vào Chúa chữa lành.


– Thánh Lễ trưa nay tại Giáo Điểm Tin Mừng , Chí Tài đến xin ơn chữa bệnh đau chân hơn 2 năm nay.. và chia sẻ cho gần 20 nghìn người đang tham dự nghe về Ơn Chúa.