• Trang chủ
  • 10 LÍ DO BẠN NÊN CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG

10 LÍ DO BẠN NÊN CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG

1 : bạn sẽ gặp Thiên Chúa , Mẹ Maria và các Thánh trước khi bạn gặp ma quỷ !
2: bạn sẽ gặp Thiên Chúa trước khi bạn đối diện các hoàn cảnh trong cuộc sống !
3: bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người ta
4: bạn nghe được tin lành từ Trời trước khi phải nghe được tin giật gân dưới đất!
5: bạn đầu phục Ý Thiên Chúa trước khi bạn phải phục theo ý con người !


6 : bạn tôn vinh Thiên Chúa trước khi tôn vinh con người !
7: bạn nuôi dưỡng tâm linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thể xác mình !
8: bạn gọi đến Danh Giêsu trước khi bạn gọi đến các danh nhỏ khác !
9 : bạn nhìn thấy Thiên Chúa , Chúa Giê-su ,Mẹ Maria ,các Thánh trước khi bạn nhìn thấy mình trong gương và mọi người trong cuộc sống !
10: bạn dọn dẹp trái tim bạn trước khi bạn dọn dẹp nhà cửa bạn !