• Trang chủ
  • Linh Mục Mới Chịu Chức Được 24 Ngày, Chúa Gọi Về

Linh Mục Mới Chịu Chức Được 24 Ngày, Chúa Gọi Về


Ngày 30 tháng 01 năm 2018, anh em linh mục chúng tôi hội ngộ nhân ngày lễ bổn mạng Gioan DonBosco, tại giáo xứ Sầm Sơn Thanh Hoá, nhưng vẫn thương thương, nhớ nhớ, buồn buồn, vì trong lớp có một linh mục đã được Chúa gọi về ngày 02.10.2016.


Lúc đó ngài mới chịu chức linh mục được 24 ngày, đó là cha Andre Nguyễn Văn Thạo. Xin cả nhà cầu nguyện cho ngài.