• Trang chủ
  • R.I.P - Nữ tu Maria Nguyễn Thị Quế đã được Chúa gọi về

R.I.P - Nữ tu Maria Nguyễn Thị Quế đã được Chúa gọi về


Xin quý anh chị em cầu nguyện cho nữ tu Maria Nguyễn Thị Quế, dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh đã được Chúa gọi về vào ngày cuối cùng của tháng linh hồn, ngày 30/11/2018.

Xin cả nhà thương cầu nguyện cho Sr Maria và gia đình Sr.

Chương trình lễ tang chúng con sẽ cập nhật sớm nhất tới mọi người !