• Trang chủ
  • Hai nhà thờ bị kẻ trộm cạy cửa và phá hai két sắt đựng tiền khấn

Hai nhà thờ bị kẻ trộm cạy cửa và phá hai két sắt đựng tiền khấn

Giáo phận Vinh - rạng sáng ngày 20/11/2018, Nhà thờ giáo xứ Đông Yên tại khu tái định cư Đông Yên (Ba Đồng - Kỳ Phương) và Nhà thờ giáo xứ Đông Sơn tại thôn Minh Huệ - Kỳ Nam. Cả hai nhà thờ đã bị kẻ trộm cạy cửa nhà thờ lẻn vào phá hai két sắt đựng tiền khấn Đức Mẹ của hai nhà thờ và lấy đi toàn bộ số tiền trong đó.


Cách thức cạy cửa và phá két của kẻ trộm đều giống nhau. Mong rằng các nhà thờ của các giáo xứ lân cận cũng như các nhà thờ giáo xứ các nơi hãy đề phòng.