• Trang chủ
  • Giáo phận Vinh: Thư rao Truyền chức Linh mục cho các Phó tế

Giáo phận Vinh: Thư rao Truyền chức Linh mục cho các Phó tế


THƯ RAO 
V/v: Truyền chức Linh mục cho các Phó tế 

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sỹ, Chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh.

Tôi vui mừng thông báo cho quý Cha và toàn thể anh chị em biết, tôi dự định sẽ truyền chức linh mục cho các Phó tế có tên trong danh sách sau đây:

1. J.B. Nguyễn Thế Anh (Gx. Cửa Lò, Nghệ An )
2. Phaolô Nguyễn Văn Đức (Gx. Lộc Thuỷ, Hà Tĩnh )
03 Phêrô Lê Văn Duyệt (Gx. Lạc Sơn, Hà Tĩnh)
04 Giuse Trần Văn Duyệt (Gx. Nhân Hoà, Nghệ An )
05 J.B. Phạm Đình Hải ( Gx. Thuận Nghĩa, Nghệ An )
06 Phêrô Nguyễn Hùng Hải (Gx. Hướng Phương, Quảng Bình )
07 Giuse Nguyễn Văn Hồ (Gx. Đạo Đồng, Nghệ An)
08 Phaolô Lê Văn Hùng (Gx. Hoà Thắng, Hà Tĩnh)
09 Giuse Trần Công Hường (Gx. Lâm Xuyên, Nghệ An)
10 G.B. Đoàn Văn Huy (Gx. Hội Nguyên, Nghệ An)
11 Antôn Lê Đức Khả (Gx. Rú Đất, Nghệ An )
12 Antôn Nguyễn Văn Khánh (Gx. Phù Long, Nghệ An)
13 Phêrô Hồ Hữu Liên (Gx. Cự Tân, Nghệ An)
14 Giuse Nguyễn Văn Linh (Gx. Song Ngọc, Nghệ An )
15 J.B. Lê Văn Phong (Gx. Cồn Cả, Nghệ An)
16 Giuse Phạm Văn Phượng (Gx. Đức Lân, Nghệ An )
17 J.B. Mai Văn Quốc (Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh )
18 Phêrô Đinh Văn Quyền (Gx. Bàn Thạch, Nghệ An)
19 Antôn Nguyễn Trường Thi (Gx. Tràng Lưu, Hà Tĩnh)
20 J.B. Châu Long Thiên (Gx. Thuận Nghĩa, Nghệ An)
21 Phêrô Phạm Văn Thuyên (Gx. Quan Lãng, Nghệ An)
22 Phaolô Nguyễn Văn Toán (Gx. Rú Đất, Nghệ An )
23 Antôn Nguyễn Văn Trí (Gx. Nghi Lộc, Nghệ An)
24 Antôn Nguyễn Văn Trọng (Gx. Đồng Tâm, Nghệ An)
25 Gioan Nguyễn Ngọc Tú (Gx. Trang Cảnh, Nghệ An)
26 Phêrô Phùng Văn Tuấn (Gx. Phù Ninh, Quảng Bình)
27 Antôn Nguyễn Văn Vân (Gx. Vạn Phần, Nghệ An)
28 Antôn Đậu Duy Vinh (Gx. Đông Sơn, Hà Tĩnh )
29 Giuse Nguyễn Văn Danh (Gx. Yên Đại, Nghệ An – Tu đoàn Thừa sai các Thánh Tông đồ)
30 Phaolô Đặng Xuân Lịch (Gx. Xuân Kiều, Nghệ An – Tu đoàn Thừa sai các Thánh Tông đồ )
31 Phêrô Nguyễn Văn Phong (Gx. Mỹ Yên, Nghệ An – Tu đoàn Thừa sai các Thánh Tông đồ)
32 J.B. Hồ Sỹ Vinh (Gx. Bàn Thạch, Nghệ An – Tu đoàn Thừa sai các Thánh Tông đồ )
33 Fx. Nguyễn Đình Hành (Dòng Đức Mẹ Lên Trời)

Theo quy định tại các điều 1043 và 1051 của Bộ Giáo luật hiện hành, xin quý Cha quản xứ, quản nhiệm chuẩn giáo xứ và quản nhiệm giáo họ độc lập công bố Thư rao này để mọi người được biết vào các Thánh lễ: Chúa nhật XXVII (ngày 07/10/2018), Chúa nhật XXVIII (ngày 14/10/2018) và Chúa nhật XXIX (ngày 21/10/2018). Nếu ai biết thầy nào trong danh sách trên có điều gì ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh, theo lương tâm, phải trình báo cho Đấng Bản quyền Giáo phận. Mọi trình báo xin thực hiện trước ngày 31 tháng 10 năm 2018. Người trình báo vui lòng cho biết họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban dồi dào ơn lành trên quý Cha và toàn thể anh chị em.

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô,

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH 
(Đã ký và đóng dấu) 
 Phaolô Nguyễn Thái Hợp