• Trang chủ
  • Được Chúa gọi về nhà Cha khi còn mấy ngày là được phong Chức Phó Tế

Được Chúa gọi về nhà Cha khi còn mấy ngày là được phong Chức Phó Tế

Thầy Anthony Freeman LC vừa qua đời tại Roma, Thầy đã ra đi trong giấc ngủ đêm Chúa Nhật Phục Sinh, rạng sáng ngày Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh.


Thầy đã hoàn thành tuần Linh Thao và Cầu Nguyện trong 8 ngày trước lễ Phục Sinh.

Vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh Thầy Anthony đã giúp lễ cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Quảng Trường Thánh Phêrô và thầy ấy đã được sắp xếp lịch chuẩn bị cho ngày Phong Chức Phó Tế của thầy vào ngày 19 tháng 7 sắp đến tại Houston, Mỹ.

Chúng ta tin tưởng và phó thác vì Thiên Chúa có chương trình đặc biệt cho thầy trong ngày Lễ Phục Sinh…Thầy sẽ được về cùng Thiên Chúa Phục Sinh Vinh Hiển…