• Trang chủ
  • Những quốc gia có người Công Giáo đông nhất Thế Giới

Những quốc gia có người Công Giáo đông nhất Thế Giới

Theo số liệu toàn cầu, số người Công giáo trên toàn thế giới tăng từ 1.272 triệu năm 2014 lên 1.285 triệu vào năm 2015. Trong số 100 người được rửa tội, 49 người đến từ Hoa Kỳ, 22.2 từ Âu châu, 17.3 từ Phi châu, 11 người từ Á châu và 0.8 người từ Đại Dương châu.


Theo những con số của Vatican, những nước có người Công Giáo đông nhất đó là:

Brazil (172,2 triệu)
Mễ Tây Cơ(Mexico) (110,9)
Phi Luật Tân (83,6)
Hoa Kỳ (72,3)
Ý (58,0)
Pháp (48,3)
Colombia (45,3)
Tây Ban Nha (43,3)
Cộng hòa Dân chủ Congo (43,2)
Argentina (40,8).

Được xem là những lục địa, 63,7% người Hoa Kỳ là người Công giáo, 39,9 % người Âu châu, 19,4% người Phi châu, 26,4% người Đại dương châu, và 3,2% người Á châu.

Để phục vụ giáo dân, có 5.304 giám mục, 415.656 linh mục, 670.320 nữ tu và 45.255 phó tế vĩnh viễn. Những con số nhức nhối nhất là số nữ tu đã bị giảm sút, chỉ trong 5 năm qua từ 721.935 xuống còn 670.320.