• Trang chủ
  • Luyện ngục và hỏa ngục là gì và ở đâu?

Luyện ngục và hỏa ngục là gì và ở đâu?

Hỏi: nhân tháng cầu cho các linh hồn ( tháng 11) xin cha giải thích rõ về hai nơi gọi là Luyện ngục và hỏa ngục.


Trả lời: Trong niềm tin Kitô Giáo, căn cứ vào Kinh Thánh và Giáo lý của Giáo Hội thì chắc chắn phải có ba nơi gọi là Thiên Đàng, Luyện ngục và hỏa ngục ( hell) mà những người chết đi trong thân xác sẽ phải bị phán xét để đến một trong ba nơi này.

Thật vây. trước hết là Luyên ngục hay Luyện tội ( purgatory) là nơi mà các linh hồn thánh ( holy souls) đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa được hoàn hảo đủ để vào ngay Thiên đàng. Các linh hồn này phải “tạm trú” trong nơi gọi là Luyện tội này để được thanh tẩy một thời gian dài ngắn tùy theo mức hoàn hảo đòi hỏi trước khi được vào Thiên Đàng vui hưởng Thánh Nhan Chúa cùng các Thánh các Thiên Thần.

Dù chưa được vào Thiên Đàng, nhưng các linh hồn thánh ở Luyện tội có thể cầu xin đắc lực cho các tín hữu còn sống, và ngược lạ, các tín hữu có thể cứu giúp các linh hồn nơi Luyện Tội bằng các việc lành như : cầu nguyện, lần chuỗi , làm việc bác ái, như cứu giúp người nghèo khó, bệnh hoạn, nhất là xin lễ cầu cho các linh hồn đặc biệt làm trong tháng cầu cho các linh hồn (tháng 11 dương lịch ).

Khác với luyện ngục và hỏa ngục, Thiên Đàng là nơi dành cho những ai , khi còn sống trên trần gian này, đã quyết tâm đi tìm Chúa và sống theo đường lối của Người, để xa lánh mọi sự dữ, sự tội và bước đi theo Chúa Kitô, là : “Con đường là Sự thật và sự Sống” ( Ga 14: 6).

Ngược lại, hỏa ngục là nơi dành cho những kẻ -khi còn sống- đã hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và tình thương của Người để sống theo ý muốn riêng mình , và buông theo những quyến rũ của ma quỉ và thế gian để làm những sự dữ như : giết người, giết thai nhi, thù hận, cướp của , cờ bạc, bất công, bóc lột, hiếp dâm, ngoại tình, khủng bố, gây ra chiến tranh, giết hại dân lành, trẻ em.. buôn bán phụ nữ và trẻ nữ để bán cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi, như thực trạng của thế giới vô luân , vô đạo ngày nay…

Nếu bọn này không sám hối và từ bỏ những con đường tội lỗi kia để xin tha thứ, thì chúng sẽ kết thúc đời mình trong nơi gọi là hỏa ngục.Và đây là sự lựa chọn của con người, chứ không phải là sự trừng phạt của Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương và mong “ muốn cho mọi người được cứu độ và nhân biết chân lý.” 1Tm2:4), như Thánh Phaolô đã quả quyết.

Sau đây là bằng chứng có nơi gọi là hỏa ngục :

I- Thánh Kinh đã cho ta biết về nơi gọi là hỏa ngục như sau :

“ Khi ra về, mọi người sẽ thấy xác những kẻ phản loạn chống lại Ta,vi giòi bọ rúc tỉa, chúng sẽ không chết, lửa thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi. Chúng sẽ là đồ ghê tởm cho mọi người phàm.” ( Ís 60:24)

Khi đến trần gian rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu cũng đã đôi lần nói đến hỏa ngục và hình phạt ở nơi này như sau:

“ Nếu mắt ngươi làm cớ cho ngươi sa ngã, thì móc nó đi; thà chột một mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết, lửa không hề tắt.” ( Mc 9: 47-48)

Nơi khác, Chúa còn nói rõ hơn nữa : “ anh em đừng sợ những kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn , anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục . ( Mt 10: 28; Lc 11: 4-5)

II- Giáo lý của Giáo Hội về Hỏa ngục

Giáo lý của Giáo Hội nói rõ hỏa ngục là “ nơi này dành cho những ai- cho đến lúc chết- vẫn từ chối tin và trở lại. Đó là nơi cả hồn lẫn xác sẽ bị hư mất . Và danh từ “ hỏa ngục “ được dùng để chỉ tình trạng ly khai chung cuộc khỏi mọi hiệp thông với Thiên Chúa và các Thánh ở trên Trời”, ( x. SGLGHCG số 633, 1033).

Vì thế, Giáo Hội luôn cảnh giác các tin hữu về thảm họa đáng sợ này để mong mọi người ý thức rõ và quyết tâm sống đẹp lòng Chúa ở trần gian này hầu tránh hậu quả phải hư mất đời đời trong nơi gọi là hỏa ngục. Cụ thể , giáo lý của Giáo Hội nói rõ thêm như sau:

“ linh hồn của những người chết trong tình trạng đang có tội trọng, sẽ lập tức xuống hỏa ngục, lửa vĩnh viễn.” ( x. SGLGHCG số 1035)

Nghĩa là những ai sa xuống hỏa ngục thì vĩnh viễn phải xa lìa Chúa và không ai có thể làm gì để cứu họ được nữa, vì không có sự hiệp thông nào giữa hỏa ngục và Thiên Đàng, các tín hữu còn sống trên trần gian hay đang còn được tinh luyện trong Luyện tội.

Các Thánh trên trời không cần a gúp gì nữa, nhưng có thể nguyện giúp cầu thay cách hữu hiệu cho các linh hồn trong Luyện tội và cho các tín hữu còn sống trên trần thế và ở trong Giáo Hội. Các linh hồn có thể cầu xin đắc lực cho các tín hữu còn sống, và ngược lại, các tín hữu có thể cứu giúp các linh hồn bằng việc lành như cầu nguyện, làm việc bác ái, xin lễ cầu cho các linh hồn được mau chóng tiếp nhận vào Thiên đàng. Đây là nội dung tín điều các Thánh thông công mà Giáo Hội dạy cho con cái mình sống và thực hành để mưu ích cho mình và cho các linh hồn trong luyện tội.

Thiên Chúa không muốn phạt ai trong hỏa ngục,vì Người là tinh thương và hay tha thứ.

Nhưng vì con người có tự do để sống theo lương tâm, theo đường lối của Chúa, hay khước từ Chúa để làm những sự dữ, sự tội mà không biết sám hối ăn năn cho đến lúc phải lìa đời, nên đã tự ý chọn hỏa ngục cho mình, chứ không phải vì Chúâ muốn phạt ai ở chốn đau khổ vĩnh viễn này. Chắc chắn như vậy.