• Trang chủ
  • Cáo phó: Tu sĩ Linh mục PHANXICÔ XAVIÊ VŨ PHAN LONG

Cáo phó: Tu sĩ Linh mục PHANXICÔ XAVIÊ VŨ PHAN LONG

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Khổ nạn và Phục sinh, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam xin kính báo: 


Tu sĩ Linh mục PHANXICÔ XAVIÊ VŨ PHAN LONG, OFM 
Sinh ngày 26 - 08 - 1951, tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình, 
đã an nghỉ trong Chúa 
lúc 22 giờ 30, tối thứ Sáu, ngày 13 - 10 - 2017 
tại Tu viện Phanxicô Nhà Tỉnh Dòng 03 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM 
hưởng thọ 66 tuổi, 
với 45 năm khấn dòng và 40 năm linh mục. . 
Nghi thức Nhập quan và Thánh lễ được cử hành lúc 07 giờ 00, sáng thứ Bảy, ngày 14 - 10 - 2017, 
tại Tu viện Phanxicô, 03 Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM. 
Sau đó linh cữu sẽ được đưa về Tu Viện Phanxicô Thủ Đức, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM. 
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành Lúc 08 giờ 00, sáng thứ Hai, ngày 16 - 10 - 2017,
 tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM. 
Sau đó, hỏa táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9, Tp. HCM. 

Chúng con kính xin Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tu sĩ Linh mục Phanxicô Xaviê được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ. 

Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam