• Trang chủ
  • Cáo phó: Nữ tu Maria Dương Thị Khương – Dòng Mến Thánh Giá Vinh, qua đời

Cáo phó: Nữ tu Maria Dương Thị Khương – Dòng Mến Thánh Giá Vinh, qua đời

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62, 2). 
† 
CÁO PHÓ 
Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh Hội Dòng Mến Thánh Vinh kính báo:


Nữ tu MARIA DƯƠNG THỊ KHƯƠNG 
Sinh ngày 03 tháng 12 năm 1940 
Tại giáo xứ Bùi Ngõa, Giáo phận Vinh (Xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An) 
Vào dòng ngày 09 tháng 09 năm 1959 
Khấn dâng ngày 21 tháng 11 năm 1979 
Khấn trọn ngày 21 tháng 11năm 1986 

Đã được Chúa gọi về lúc 14h00′, thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017 
Hưởng thọ 77 tuổi 
Nghi thức nhập quan được cử hành lúc 7h00 
Thánh lễ An táng được cử hành lúc 8h00 sáng thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 (tức ngày 11 tháng 09 năm Đinh Dậu) Tại Nguyện Đường Cộng Đoàn Trang Nứa (Hưng Yên Bắc– Hưng Nguyên – Nghệ An) 
Sau Thánh lễ, thi hài chị Maria sẽ được mai táng tại nghĩa trang giáo xứ Trang Nứa 
Chúng con kính xin quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh, quý Ân nhân, Thân nhân và Cộng đoàn cầu nguyện cho chị Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

R.I.P 
Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ. 
TM. Hội Dòng 
Nữ tu Maria Hồ Thị Quy Tổng phụ trách